7 BILAR

300 FLAK

VASA, KARLEBY, KAUHAVA

Transportföretaget Cay Fors åkeri Oy

Med många års erfarenhet erbjuder vi mångsidiga och kostnadseffektiva transporttjänster i Karleby-Vasa-Kauhava området. Vårt transportföretag är känt för snabb service och stor flexibilitet.

Tack vare vårt yrkeskompetenta och engagerade team kan vi erbjuda våra kunder den bästa möjliga transporttjänsten. Vi utför olika transporter, såsom ADR-transporter, flaktransporter, styckegodstransporter, maskin- och fordonstransporter samt rivning, lastningsarbeten, avfallshantering, sortering och återvinning.

För att garantera en bra leveranssäkerhet och smidig service jobbar vi med modern utrustning. I samråd med kunden planerar vi individuella och kostnadseffektiva lösningar, kontakta oss gärna!

MILJÖSTATION

Hos oss får du omfattande miljöservice från planering till insamling och återanvändning. Vi tar emot och sorterar olika typer av återvinningsbart avfall, såsom trä, metall, kartong, papper, plast och energiavfall. Vår sortering säkerställer att materialen hamnar i rätt återvinningsprocesser.

AVFALLSHANTERING

Våra avfallshanteringstjänster inkluderar avfallsbehållare, tömnings- och transporttjänster samt flakuthyrning. Vi använder de bästa miljövänliga lösningarna, återvinner avfall som råmaterial eller bränsle. Vår moderna utrustning garanterar en kostnadseffektiv tjänst, skräddarsydd efter kundens behov.

RIVNING

Vi erbjuder omfattande totalrivningsarbeten med lång erfarenhet. Vi tar hand om rivningsavfallet och återvinner det enligt alla regelverk. Med modern utrustning och kompetent personal utför vi effektivt både stora rivningsprojekt och mindre rivningsarbeten.

Referenser

Vi är en erfaren aktör inom ADR-transporter och erbjuder säkra och kostnadseffektiva transportlösningar för logistiken av farliga ämnen. Vår utrustning är alltid i gott skick, och våra chaufförer har korrekt och uppdaterad utbildning för transport av farliga ämnen, vilket är en del av vårt engagemang för säkerhet. Vi rekommenderar att du bekantar dig med Finlands lagstiftning om transport av farliga ämnen på Finlex webbplats och Traficoms riktlinjer på Traficoms webbplats.

Bytesflak, skiftflak, skräpflak, avfallsflak – många namn, många användningsområden! Från oss på Cay Fors Åkeri Ab får du bytes- och skräpflak för alla behov, såsom städdagar, transport av avfall och skrot, samt transport av jordmaterial. Snabb leverans och ett mångsidigt utbud av bytesflak i olika storlekar för varje situation.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.