TRANSPORTFÖRETAG VASA-KARLEBY-KAUHAVA:
ADR-transport med årtionden av expertis

ADR, som står för ”farliga ämnen”, omfattar ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras korrekt under transporten.

Vi är erfarna inom ADR-transporter och erbjuder säkra och kostnadseffektiva transportlösningar för logistiken av farliga ämnen. Vår erfarenhet omfattar både styckegods och tanktransporter med ADR, och våra engagerade förare med ADR-licenser garanterar säker transport. Vi sköter Jeppo Biogas gastransporter.

Farliga ämnen inkluderar exempelvis aerosoler, färger, rengöringsmedel för industriellt bruk och kosmetikaprodukter. Pålitliga ADR-transporter är en nödvändig del av säker och effektiv logistik.

Vår utrustning är alltid i toppskick och våra förare har korrekt och uppdaterad utbildning för transport av farliga ämnen, vilket är en del av vårt engagemang för säkerhet. Om du behöver information gällande Finlands lagstiftning om transport av farliga ämnen och ADR-transporter, så rekommenderar vi att du bekantar dig med Finlex webbplats och Traficoms riktlinjer på Traficom webbplats. Dessutom finns användbar information på Tukes webbplats. Behöver du ytterligare vägledning och information om farliga ämnen och ADR-transporter står vi också till tjänst med att svara på dina frågor.

Vi erbjuder professionella byggare en förstklassig betongtransporttjänst i områden Vasa, Karleby, Kauhava. Med vår mångsidiga och moderna utrustning ser vi till att gjutningsprojekternas betongleveranser sköts. Vårt professionella och flexibla tillvägagångssätt garanterar att vi kan betjäna byggarbetsplatser av alla storlekar, från byggare av egnahemshus till stora byggprojekt.

Vi erbjuder omfattande bärgnings- och transporttjänster för bilar, traktorer m.m i Österbottens område. Vi har en mångsidig maskinpark som möjliggör effektiva bärgningar, transporter och upphämtning av skrotbilar för återvinning.

Transporttjänster

  • Med vår omfattande, moderna och uppdaterade maskinpark kan vi effektivt och snabbt transportera fordon och maskiner till deras destination.

Skrotbilar

  • Vi hämtar och återvinner alla typer av skrotbilar. Din bil kan hämtas från den adress du önskar och transporteras för återvinning.

Bärgningstjänster

  • Vi bärgar bilar snabbt och pålitligt, både när det gäller tekniska fel och olyckor. Ditt fordon transporteras till verkstaden eller den destination du önskar.

Vi strävar alltid till att kunna ge dig den bästa servicen. Behöver du hjälp? Kontakta oss för att få dina frågor besvarade.

Från oss, transportföretaget Cay Fors, sköter vi också transport av potatis och säd från gårdar i Österbotten. Vi tar hand om de praktiska arrangemangen, överenskommer om leveranstidpunkten med dig och fabriken, och säkerställer en tid för tömning som passar alla parter. Lita på oss för din gårds transportbehov!