MILJÖSTATION

Hos oss får du omfattande miljöservice från planering till insamling och återanvändning. Vi tar emot och sorterar olika typer av återvinningsbart avfall, såsom trä, metall, kartong, papper, plast och energiavfall. Vår sortering säkerställer att materialen hamnar i rätt återvinningsprocesser.

AVFALLSHANTERING

Våra avfallshanteringstjänster inkluderar avfallskärl, tömnings- och transporttjänster samt flakuthyrning. Vi använder de bästa miljövänliga lösningarna, återvinner avfall som råmaterial eller bränsle. Vår moderna utrustning garanterar en kostnadseffektiv tjänst, skräddarsydd efter kundens behov.

RIVNING

Vi erbjuder omfattande totalrivningsarbeten med lång erfarenhet. Vi tar hand om rivningsavfallet och återvinner det enligt alla regelverk. Med modern utrustning och kompetent personal utför vi effektivt både stora rivningsprojekt och mindre rivningsarbeten.

MILJÖTJÄNSTER:
CAY FORS – ÅTERVINNINGSCENTRAL MUNSALA

Enkel och ansvarsfull avfallshantering för privatpersoner och företag. Hos oss får du omfattande miljövårdstjänster från planering till insamling och återanvändning. Vi sorterar och samlar in en mängd olika avfallsmaterial, såsom trä, metall, kartong, papper, plast, blandat avfall och energiavfall. Avfallskärl och bytesflak erbjuder praktiska lösningar för effektiv avfallshantering.

Vi tar emot träavfall, byggnads- och renoveringsavfall, samt förpacknings- och energimaterial från företag och privatpersoner.

Dessutom hanterar vi betong- och tegelavfall, metallavfall, asfalt och stenar. Dessa material styrs till lämpliga behandlings- och återvinningsprocesser, vilka kan inkludera exempelvis krossning för återanvändning eller som råmaterial i tillverkningsprocesser inom byggindustrin.

Varje avfallskategori spelar en egen roll i den miljövänliga kretsloppet. Korrekt sortering säkerställer att materialen hamnar i rätt återvinningsprocesser. Till exempel kan blandning av kartong i insamlingspapper påverka kvaliteten på återvunnet papper. Vi hanterar avfallsflöden effektivt och miljövänligt.

En heltäckande service, modern utrustning och professionell personal gör vårt samarbete smidigt. Enkelhet för kunden är viktigt för oss – vi tar hand om sorteringen av ditt avfall.